Mitä päihdekuntoutus on ja eri päihderiippuvuudet ovat

Päihdeongelmiin on tarjolla monenlaista apua sekä monta erilaista paikkaa, joissa yritetään auttaa riippuvaista pääsemään eroon elämäänsä haittaavasta riippuvuudesta. Tässä tekstissä kerrotaan mitä päihdekuntoutus on ja mitä päihteellä tarkoitetaan, sekä minkälaisia erilaisia päihderiippuvaisuuksia on olemassa. 

Päihteellä tarkoitetaan kaikkia päihtymistarkoitukseen käytettäviä aineita kuten alkoholia, erilaisia lääkkeitä, huumausaineita, teknisiä liottimia sekä näiden aineiden sekakäyttöä. Päihderiippuvaisuuksia on erilaisia. Moniin lääkkeisiin ja päihteisiin voi muodostua fyysinen ja psyykkinen riippuvuus. Fyysisiä tai psyykkisiä vieroitusoireita voi seurata riippuvuutta aiheuttaneen aineen säännöllisen käytön lopettamisesta. 

Päihdekuntoutus on pitkäaikainen ja erivaiheinen prosessi, jossa tukena ovat läheiset, vertaiset sekä ammattitaitoinen hoitohenkilökunta. Päihdeongelmana voi olla esimerkiksi pitkään jatkunut päihdekierre, päihteiden suurkulutus tai vaikkapa raittiuden ylläpitämiseen liittyvän avun, tuen tai hoidon tarve. Kuntoutuksen tarkoitus on auttaa potilasta pääsemään eroon riippuvuuskierteestä sekä ehkäistä retkahduksia. Päihdekuntoutusta voidaan antaa hoitolaitoksessa, avohoitona klinikoilla tai kotikuntoutuksena. Se sisältää yleensä lääkehoitoa sekä psyykkisiä ja sosiaalisia keinoja hyödyntäviä menetelmiä. Apuna voidaan käyttää eri terapiamuotoja. Kuntoutuksen kannalta oleellista on että saadaan luotua vahva ja vuorovaikutuksellinen hoitosuhde riippuvaisen kanssa. Useissa hoitomuodoissa on tärkeää löytää myös päihteiden käytön syy, ja harvoin päihdeaddikti itse edes tietää mikä on oikeasti ollut päihteiden käytön taustalla. Voit tutustua hoitomuotoihin päihdeapua antavien tahojen sivuilta, esimerkkinä Lahden seudulla Maivita oy.

 

Fyysinen riippuvuus

Riippuvuus aiheuttaa erilaisia fyysisiä vieroitusoireita. Esimerkiksi väsymystä, pahoinvointia, vapinaa tai joidenkin aineiden kohdalla jopa aistiharhoja. Elimistö on siis tottunut aineeseen ja jolloin käytön lopettaminen ja aineen katoaminen elimistöstä aiheuttaa näitä. Vieroitusoireen voimakkuuteen vaikuttaa yleensä käytetyn aineen määrä, käytön ajan kesto ja poistumisen nopeus.

 

Psyykkinen riippuvuus

Psyykkinen riippuvuus on käyttäjän päihteen käyttöön liittyvä tottumus, josta on hankala päästä eroon. Ja joka aiheuttaa riippuvuutta mielihyvän tunteeseen tai kokemukseen, jonka päihde saa aikaan. Psyykkiseen riippuvuuteen ei liity suoraan fyysisiä vieroitusoireita, mutta psykomaattisia oireita käyttäjällä voi olla. 

 

Sosiaalinen riippuvuus

Tällä tarkoitetaan riippuvuutta kaveripiiristä ja suhteista, jotka rakentuvat vahvasti tai kokonaan päihteidenkäytön ympärille. Kun henkilö yhdistää alkoholin sosiaalisen kanssakäymisen ja yhdessäolon positiivisiin tunteisiin, voi henkilö hakeutua esimerkiksi tilaisuuksiin, joissa käytetään alkoholia. Usein riippuvuudessa yhtäaikaisesti saattaa olla myös kyse sekä fyysisestä että psyykkisestä riippuvuudesta. 

 


jaa