Kuka apteekin voi perustaa?

Apteekkeja löytyy nykyään melkein joka kulmasta eri puolilla kaupunkeja - ostoskeskuksista, kadun kulmista ja nykyään myös enemmissä määrin verkossa. Verkko mahdollistaa nykyään lääkkeiden ja muiden lähettämisen suoraan ilman, että henkilön tarvitsee itse piipahtaa paikan päällä. Jokainen on varmaan jossain vaiheessa elämäänsä käynyt apteekissa hakemassa jotain tiettyä lääkettä tai muuta vastaavaa, joten perusajatus on varmasti monella jo selvillä. Tässä kirjoituksessa pureudetaan tarkemmin siihen, mitä oikeastaan apteekin pyörittämisessä ja perustamisessa sitten tarvitaankaan, siitä seuraavaksi. 

Luvan hakeminen

Eri puolilla maailmaa apteekin perustamiseen on tietysti maakohtaisia säännöksiä ja tässä kirjoituksessa puhutaan nimenomaan apteekin perustamista Suomessa. Yleisesti ottaen apteekkia ei voi perustaa tuosta noin vaan tai kuka tahansa henkilö. Puhuttaessa näinkin tärkeästä palvelusta, liittyy siihen luonnollisesti paljon säädöksiä. Apteekkiluvan hankkiminen on ensimmäinen askel apteekin perustamisessa, sillä Suomessa voi perustaa/ harjoittaa apteekkitoimintaa pelkästään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Firmea) myöntämällä luvalla. Kyseinen keskus julistaa apteekkiluvan haettavaksi tietyillä määritteillä ja sitä voivat sitten apteekkarit hakea. Lupa myönnetään yleisesti ansioituneimmalle. Firmean apteekkilupia avataan tarveharkinnan perusteella ja siinä määritellään jo tarkemmin esimerkiksi kaupunki. 

Luvan saaja

Apteekkiluvan potentiaalisen saajan tulee olla Euroopan talousalueen jäsenmaan kansalainen ja laillistettu proviisori. Yhdellä apteekkarilla voi olla korkeintaa yksi apteekkilupa, mutta sen lisäksi heillä voi olla kolme sivuapteekkilupaa, jotka nekin pitää erikseen hakea ja hyväksyttää. Apteekin voi osaltaan perustaa myös verkkoapteekkina, mutta siihenkin tarvitaan erikseen Firmean lupa. Tosin pitää pitää mielessä, että Suomessa pelkästään verkkoapteekkeina toimivat apteekit eivät ole sallittuja. Apteekkilupa on myös henkilökohtainen sille henkilölle, jolle se on myönnetty eli sitä ei voi antaa eteenpäin ja lupa loppuu henkilön täytettyä 68 vuotta. 

Muita yleisiä apteekkarin vaatimuksia

Apteekkilupaan ei sinällään liity juurikaan muita vaatimuksia, mutta yleinen etiikka on Suomessa vakiintunut eri apteekkareiden kohdalla. Apteekkariliitto onkin määritellyt eettiset ohjeet, joiden varaan suomalainen apteekkitoiminta perustuu. Ehdottomasti tärkein apteekkarin työ on lääkkeiden saatavuudesta huolehtiminen, mikä tarkoittaa, että lääkkeitä on saatavilla väestölle. Toinen pääasia on, että lääkkeet ovat turvallisia ja tehokkaita sekä että apteekeissa toimitaan lakien, asetusten ja viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaan.

Lisätietoa apteekeista voit lueka esimerkiksi täältä: Hollolan apteekki


jaa