Henkilökohtainen avustaja kotiin — mitä ottaa huomioon?

Henkilökohtaisen avustajan tehtävä on auttaa asiakastaan elämään hänelle itselleen merkityksellistä elämää. Valtio ja kunnat tarjoavat esimerkiksi vammaisille henkilökohtaisen avustajan palveluja normaalin elämän mahdollistamiseksi. Usein varsinaisena työnantajana toimii kuitenkin asiakas itse. Avustamisen järjestämistä miettiessä on tärkeä varmistaa, että avustajan ja avustettavan yhteispeli toimii.

Mikä on henkilökohtainen avustaja?

Henkilökohtaisen avustajan tehtävä on auttaa asiakastaan elämään itsenäistä elämää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että avustaja auttaa asiakastaan tekemään kaikkia niitä asioita, joita tämä tekisi, ellei hänen vammansa sitä estäisi. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, kaupassakäynti, siivoaminen, ystävien tapaaminen ja esimerkiksi lasten hoito.

Henkilökohtainen avustaja on erityinen, vammaislaissa määritelty nimike, eikä sitä siksi tule sekoittaa muihin avustuspalveluita tarjoaviin toimijoihin kuten omaishoitajiin tai kodinhoitajiin. Henkilökohtainen avustaja on ainoa avustaja, jonka tehtävänä on turvata vammaisen itsenäinen elämä. Esimerkiksi omaishoitajan tehtävä on tarjota hoivaa ja huolenpitoa, mutta ei varsinaisesti mahdollisuutta itsenäiseen elämään.

Henkilökohtainen avustaja kotiin voidaan järjestää joko esimerkiksi kunnan tilaamana palveluna tai työnantajamallin mukaan, jolloin avustettava on itse työnantaja. Työnantajamallin etu on se, että se kunnioittaa tehokkaasti avustettavan itsemääräämisoikeutta. Samalla se kuitenkin asettaa avustettavalle vastuita ja velvollisuuksia. Jos apu toteutetaan kunnan tilaamana, on tärkeää, että avustettavan itsemääräämisoikeus otetaan huomioon, ja häntä kuullaan avun järjestämiseen liittyvissä päätöksissä.

Henkilökohtainen avustaja kotiin — mitä ottaa huomioon?

Hyvä henkilökohtainen avustaja osaa paitsi järjestää arjen askareet toimivasti, myös ottaa huomioon itse avustettavan, hänen tarpeensa ja tilanteensa. Toisen ihmisen tukeminen itsenäisen elämän elämisessä on väkisinkin hyvin henkilökohtainen vuorovaikutussuhde, joka voi olla monelle avustettavalle myös vaikeaa henkisesti.

Siksi onkin erinomaisen tärkeää, että avustajalta löytyy empatiaa ja pelisilmää. Hänen tehtävänsä on paitsi auttaa, myös varmistaa, että avustettava kokee avun saannin luontevaksi. Hyvä henkilökohtainen avustaja ei myöskään tyydy pelkästään auttamaan asiakastaan selviytymään arjen vaatimuksista, vaan osaa miettiä, millä tavoin avustettava pystyisi lisäämään omaa itsenäisyyttään ja vaikuttamaan omaan elämäänsä mahdollisimman hyvin.

Vaikka henkilökohtaiset avustajat ovatkin alan ammattilaisia, ovat ihmiset, sekä autettavat että auttajat, kuitenkin aina yksilöitä. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää, että jokaiselle avustettavalle löydetään hänelle sopiva avustaja. Kun yhteispeli toimii, henkilökohtainen avustaja pystyy tarjoamaan asiakkaalleen äärimmäisen tärkeän palvelun. Omalla ammattitaidollaan ja vuorovaikutuksellaan hän voi edesauttaa toisen ihmisen elämän merkityksellisyyttä ja mahdollistaa asioita, jotka muuten saattaisivat olla täysin mahdottomia. Avustajapalveluita tarjoaa esimerkiksi Avustaja.fi Avustajapalvelut.


jaa