Kenelle voidaan myöntää henkilökohtainen avustaja kotiin

Henkilökohtainen avustaja kotiin voidaan myöntää henkilölle, joka tarvitsee apua arjessaan pitkäaikaisen tai etenevän vamman vuoksi. Avun tarpeen ei tarvitse olla runsasta, mutta sen tulee olla säännöllistä, välttämätöntä ja pitkäaikaista. Henkilökohtaisen avun järjestää kunnan vammaispalvelut. Tämänkertaisessa kirjoituksessa aiheena on henkilökohtainen avustaja kotiin, miten se voidaan järjestää ja kenelle henkilökohtaista apua myönnetään. Toivottavasti löydät täältä hyödyllistä tietoa, tervetuloa blogin pariin.

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää vammaiselle henkilölle

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön avustamista toimissa, joista hän ei itse suoriudu vamman tai sairauden vuoksi. Vammainen henkilö tarkoittaa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden vuoksi vaikeuksia suoriutua tavanomaisen elämän toiminnoista. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää avustamiseen kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Henkilökohtainen apu eroaa tukihenkilötoiminnasta siinä, että sitä ei myönnetä seuran vuoksi, vaan avuksi toimiin, joita henkilö tekisi omatoimisesti, mutta ei selviä niistä vamman tai sairauden vuoksi. Tukihenkilötoiminnan tarkoituksena taas on lisätä vammaisen henkilön mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan ja vapaa-ajanviettoon ja tukihenkilö voi olla mukana esimerkiksi ostoksilla, asioimassa, ulkoilu- ja keskusteluseurana.

Henkilökohtaista apua voi hakea kirjallisesti tai sähköisesti

Vammainen henkilö tai hänen läheisensä voi laittaa hakemuksen henkilökohtaiseen apuun vireille kirjallisesti tai sähköisesti. Hakemus voidaan tarpeen mukaan tehdä myös toisen viranomaisen toimesta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tuen tarve ja siihen tulee liittää arvio toimintakyvystä, jonka on laatinut sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen. Henkilökohtaisen tarpeen selvittäminen aloitetaan yleensä nopeasti hakemuksen saavuttua viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen saapumisesta. Kun avun tarvetta arvioidaan, otetaan siinä myös huomioon hakijan mahdollisuus järjestää henkilökohtaiselle avustajalle turvallinen ja terveellinen työympäristö. Päätös henkilökohtaisen avun myöntämisestä tehdään yleensä kolmen kuukauden kuluessa.

Henkilökohtaista apua ei myönnetä ikääntymisestä johtuvien toimintarajoitteiden vuoksi

Henkilökohtaista apua ei myönnetä esimerkiksi ikääntymisestä johtuvien sairauksien tai toimintarajoitteiden vuoksi. Vanhukselle voidaan hakea kotihoitoa, joka on yleensä maksullista ja hänelle on myös mahdollista palkata avustaja kotiin yksityisesti, maksaen itse palvelun. Sekä kunnan järjestämässä että itse järjestetyssä henkilökohtaisessa avussa, määritellään avustajan työtehtävät itse ja tehdään palvelusuunnitelma henkilökohtaisesta avusta. Tutustu Helsingin seudun henkilökohtaisiin avustajiin esimerkiksi täällä: Avustaja.fi Avustajapalvelut.


jaa