Hautaustoimisto auttaa käytännön järjestelyissä surun kohdatessa

Surun kohdatessa voi olla vaikea alkaa järjestelmään käytännön asioita, sillä tunnepuolemme usein ottaa vallan ja asioita voi olla haastava miettiä sekä jäsennellä. Kun kuolema kohtaa, riippuu tulevat toimenpiteet itse vainajasta, heidän hoitotahdostaan, omaisista sekä itse kuolinsyystä. Mahdollisesti ruumiinavaus on tehtävä toimenpide, vainajalla on myös saattanut olla omia toiveitaan hautaukseen ja hautajaisten järjestelyihin liittyen, mutta mikäli näin ei ole, jää se omaisten tehtäväksi. Lopulta jokaisessa kuolintapauksessa hautaustoimistoon on otettava yhteyttä. Tässä artikkelissa käsittelemmekin erilaisia tehtäviä joita hautaustoimisto tekee. Tervetuloa lukemaan blogiani, toivottavasti tämä kirjoitus on hyödyksi.

Hautaustoimisto apuna matkalla vainajan lepoon saattamisessa 

Mikäli vainajalle tehdään kuolinsyytutkimus, voidaan järjestelyt aloittaa hautaustoimiston puolelta jo ennen sen valmistumista. Hautaustoimisto auttaa järjestämään hautauspaikan, ajankohdan sekä toimittajat. Tällöin myös valitaan arkku tai uurna, hautaustavasta riippuen. Heiltä voi myös hankkia kukkalaitteet sekä hoitaa hautakiveen liittyvät järjestelyt. Hautapaikan valitseminen on yksi osa projektia, ja usein hautaus tehdäänkin kunnan hautausmaalle, huolimatta siitä kuuluiko vainaja seurakuntaan vai ei. Monesti perheellä saattaa olla tiedossa jo oma hautapaikka, ja silloin asiasta on hyvä keskustella hautaustoimiston kanssa. Sillä usein hautajaisten järjestely voi olla vaikeaa surun keskellä, on usein mahdollista myös luovuttaa hautaustoimistolle perunkirjoitusten hoito. Myös vainajan laitto, pukeminen sekä kuljetus kuuluvat heidän tehtäviinsä, ja näissä omainen voi halutessaan olla mukana tilanteesta riippuen. Hautaustilaisuuden ja muiden asioiden järjestämiseen omaiset voivat ottaa osaa omien voimavarojensa mukaan.

Hautajaiskustannusten sekä muiden laskujen hoitaminen

Hautajaiskulut sekä muut kustannukset otetaan ensisijaisesti vainajan omista varoista. Kun ilmoitus kuolemasta tehdään, poistuu mahdollisuus tehdä käteisnostoja sekä tili poistuu myös verkkopalveluista. Laskujen maksaminen kuitenkin onnistuu helposti menemällä pankkiin, ja hoitamalla laskujen maksamisen sieltä. Joskus voi kuitenkin olla myös niin, että vainajalla itsellä ei ole omia varojaan josta maksut voidaan hoitaa. Tällöin apua voi pyytää sen paikkakunnan sosiaalitoimelta, jossa vainaja oli kirjoilla, jolloin hautajaisiin saadaan minimiavustus heidän puoleltaan. Sillä käytännönjärjestelyitä on monia, on hyvä tietää että jokainen hautaustoimisto pystyy ammattimaisesti ohjaamaan eri vaiheisiin ja näin ollen helpottamaan omaisen taakkaa surun keskellä.
Jyväskylän suunnalla toimiva  Nooan Kukka ja Hautaus auttaa hautausjärjestelyjen tekemisessä.


jaa